סגור

  בת מצווה

  בת מצווה בטבע:
  בשנים עברו לחגוג בת מצווה היה דבר חריג, רק משפחות מיוחדות ציינו אירוע כזה.
  ככל שחלף הזמן, יותר ויותר משפחות מבינות את החשיבות לציון מועד זה בחיי בתם.
  ישנן משפחות אשר מעדיפות שמלה יפה ואירוע באולם עם חברים ומשפחה.
  אך, ישנן משפחות המחפשות משהו אחר:
  אירוע מיוחד, שיתחבר לארץ, לתרבות ולחברה הישראלית.
  אירוע שיהיה בו ממד ערכי אך גם חווייתי.
  יציאה אל הטבע, אל המרחבים הפתוחים.
  חיבור לנשים ישראליות או יהודיות שחוללו מפנה בסביבתן בפועלן, ובכך מהוות השראה והעצמה לבנות המצווה. 


  StoryPage