סגור

  חולמים הוזים ומגשימים במדבר

  טיול אל האנשים החולמים, אל מגשמי החלומות, אל יוצרי המציאות. האנשים שהפכו את המדבר לארץ נושבת. מהם הכוחות, ומהם המשאבים מהם ניזון כוח העשייה והחלום.

  מצפה רביבים: אתר ראשית ההתיישבות בנגב. נספר על השלושה, הראשונים, ובעקבותיהם עוד ועוד. מצפה רביבים, אשר הוקם בתחילה כתחנת מחקר, הפך ברבות הימים לקיבוץ חי ונושם.

  תחנת הניסיונות רמת נגב: כסוג של המשך, לעשייה ברביבים, הוקמה תחנת הניסיונות רמת נגב. על ידי אותם אנשים אשר החלו את הניסיונות ברביבים. אחד מהם, חתן פרס ישראל: יואל דה-מלאך. בתחנה, מגוון ניסיונות חקלאיים, עליהם נשמע במהלך הסיור.

  ככה מייצרים חשמל:  ממצפור הקומנדו הצרפתי, נשקיף אל תחנה לייצור חשמל מאנרגיית השמש. בתחנה מגדל גבוהה, והוא הגבוהה בעולם לייצור חשמל מאנרגיית השמש.

  ניצנה, של לובה אליאב: לובה, האיש החולם, ההוזה, והמבצע. לובה הצעיר הנצחי, שהגיע להיות עוזרו של אשכול בענייני התיישבות, עסק רבות מחייו בישוב הארץ ובתכנונה. ניצנה, הייתה מפעל חייו האחרון, של החולם הקטן. 

  על הדבש – ועל היין: מושב קדש ברנע, ראש וראשון להתיישבות בפתחת ניצנה, הוא יוזמה שקמה וצצה מלמטה. מושב של חקלאיים אמתיים כמו פעם, בראשית ימי ההתיישבות. עיקר בגידול כאן הוא עגבניות, אך לא רק.נבקר במכורת מקומית, ונטעם יין מייצור מדברי.
  הערות שאלות ותגובות


  StoryPage